Aanbod

HNLcompany ondersteunt organisaties bij het vormgeven van Het Nieuwe Leidinggeven. Soms voor de gehele organisatie, soms voor een organisatieonderdeel of één afdeling. E.e.a.. wordt altijd op maat ontwikkeld afhankelijk van de aanleiding, de huidige manier van werken en het budget.

Om een idee te geven van onze aanpak geven we hierbij een overzicht van onderdelen waaruit een programma kan worden samengesteld ( building bloks). Samen met de klant bepalen we welk onderdeel of onderdelen aansluiten op de vraagstelling van de organisatie.

Afwegingen die organisaties hierbij, met onze hulp, maken zijn:

  • Volgen onze leidinggevenden en daarmee hun  teams hetzelfde programma zodat we een organisatie- ontwikkeling kunnen doormaken? Of krijgen deelnemers een eigen leerlijn?
  • Hoe betrekken wij stafdiensten,interne coaches en teamleden met een specifieke rol bij het programma?
  • Uit welke ‘building bloks’ stellen we een programma samen?

We verzorgen ook inspiratiesessies of korte workshops over één van de onderwerpen ( bijv.. werkplezier of vakmanschap)

Schematische weergave van de keuzemogelijkheden ( voor meer details dubbelklikken):