Aanpak

HNL ondersteunt organisaties bij visievorming en begeleidt  met een praktisch programma de gewenste veranderingen. Dit programma bestaat uit elkaar versterkende interventies zoals coaching, observaties, collegiaal leren, opleiding & ontwikkeling en organisatie- aanpassingen. Soms voor de gehele organisatie, soms voor een organisatieonderdeel of één afdeling. E.e.a. wordt altijd op maat ontwikkeld afhankelijk van de aanleiding, de huidige manier van werken en het budget.

Om een idee te geven van onze aanpak kunt u een overzicht van onderdelen waaruit een programma kan worden samengesteld ( building bloks) bekijken. Wij verzorgen workshops voor teams in het primaire proces, voor leidinggevenden en voor stafdiensten. Alle workshops zijn korte inspiratiesessies, aangevuld met elkaar versterkende interventies zoals b.v. collegiaal leren, individuele coaching. Samen met de klant bepalen we welk onderdeel of onderdelen aansluiten op de vraagstelling van de organisatie.

Een vliegende start maken met teamontwikkeling? lees meer over onze teamscan HNL

Hoe ver ben jij als leidinggevende met Het Nieuwe Leidinggeven? Bepaal dit met onze 360-meting HNL

Het Nieuwe Begeleiden

HNLcompany geeft de transitie vorm in lijn met de nieuwe organisatieprincipes. Onze visie is dat je een moderne manier van organiseren niet kan ontwikkelen door voor te schrijven wat de nieuwe manier van werken inhoudt. De transitie  wordt door ons dan ook begeleidt vanuit de nieuwe organisatieprincipes. Belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • Geen blauwdruk van het proces en een projectgroep, wél een inspirerend beeld van de nieuwe organisatie en wat dit betekent voor uw klant
  • Leidinggevenden en teams ontwikkelen zich samen, tijdens het werk en geven daarmee zelf, stap voor stap vorm aan de nieuwe organisatie
  • ‘Faciliteren van leren/ kennis delen’ in plaats van ‘vertellen hoe het moet’ ( geen expert rol)
  • Expertise in de organisatie benutten; co-creatie
  • Accepteer (tempo) verschillen tussen teams
  • Buttom up naast top down
  • Fouten maken moet!
  • Veel bijstellen, gaandeweg ontwikkelen dus veel toetsen en communiceren