Arbeidsvreugde

HNLcompany werkt met het gedachtegoed ‘de 7 bronnen van arbeidsvreugde’, ontwikkeld door Kees Kouwenhoven. Zoals Kees zelf zegt: “Arbeidsvreugde is een werkwoord. Het ontstaat alleen als mensen er mee aan de slag gaan”

Het gedachtegoed arbeidsvreugde helpt individuen, teams en organisaties op weg met ‘werken met plezier en goed presteren’.

In Het Nieuwe Leidinggeven is één van de pijlers 'coachen op werkplezier': teamleden werken intrinsiek gemotiveerd en nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun werkplezier.

HNLcompany verzorgt voor organisaties inspiratiesessies en workshops t..b.v. het vergroten van werkplezier/ medewerkertevredenheid met de methode '7 bronnen van arbeidsvreugde'.

Meer weten over de 7 bronnen van arbeidsvreugde