Ervaring

Geestelijke gezondheidszorg: ontwikkelen van zelforganiserende teams

Een middelgrote GGZ organisatie ( Bescherm Wonen, Ambulante begeleiding, Participatie) kiest voor het  werken met zelforganiserende teams. De organisatie start met het investeren in werkplezier en flexibiliteit.

HNLcompany ondersteunt de organisatie bij:

  • Ontwikkelen van zelfstandigheid van teams. Alle teams vullen onze teamscan in en a.d.h.v. de uitkomsten zijn teamontwikkelplannen opgesteld. Teams kunnen gebruik maken van diverse workshops ( werkoverleg, leiding delen: nieuwe rolverdeling, effectieve besluitvorming, teamplan opstellen, vakmanschapsplan opstellen enz.)
  • Ontwikkelenvan individuele leidinggevenden op de Nieuwe Stijl van Leidinggeven
  • Ontwikkelen van stafdiensten: van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd. Aanpassen van werkwijze en producten gericht op zelfstandige teams
  • Ontwerp organisatie-aanpassingen ( o.a. teamgrootte)
  • Advies over aanpassingen in beoordelings- en beloningsbeleid

Parkeerbeheer: een nieuwe manier van begeleiden

Een innovatieve en servicegerichte organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van parkeerbeleid in een grote gemeente wil zich verder professionaliseren. Hiervoor is het o.a.nodig de leidinggevende kwaliteiten van het middelmanagement verder te ontwikkelen.

HNLcompany is gevraagd via de aanpak van Het Nieuwe Leidinggeven de  leidinggevenden te ontwikkelen.. De leidinggevenden geven gezamenlijk leiding aan een grote groep mensen in ploegendienst. We helpen hen op één lijn te komen, zonder heel veel regeltjes en met behoud van de verschillende stijlen/ krachten van de individuele leidinggevenden.

Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk en praktijkgerichtheid De begeleiding wordt zo veel mogelijk uitgevoerd tijdens de reguliere, bestaande overlegmomenten, zoals werkoverleggen en bilaterale overleggen en zijn in feite ‘training on the job momenten’. Soms zijn we daarbij aanwezig, in andere gevallen zijn we niet aanwezig maar helpen we de leersituatie te creëren en er op te reflecteren. Zo wordt persoonlijke ontwikkeling geïntegreerd in het werk en benutten we de momenten dat teamleiders met elkaar, met hun team of met hun direct leidinggevende in contact staan.

Ouderenzorg : Het Nieuwe Leidinggeven aan zelfsorganiserende teams

Een grote zorginstelling gaat werken met zelforganiserende teams. De organisatie kiest ervoor om leidinggevenden een cruciale rol te laten spelen in dit proces.

HNLcompany is gevraagd via de principes en 4 pijlers van Het Nieuwe Leidinggeven een meer coachende leiderschapsstijl te ontwikkelen waardoor medewerkers in teams meer ruimte krijgen om de klant betere zorg te kunnen verlenen. Samen met het team gaat de leidinggevende ‘op expeditie’ om te ontdekken wat deze nieuwe vorm van samenwerken tussen medewerker en leidinggevende concreet betekent voor de praktijk.

Onze aanpak kenmerkt zich door een procesbenadering, waarin gaande weg, stap voor stap, samen met de opdrachtgever en betrokkenen een pad wordt uitgestippeld . HNLcompany faciliteert de leidinggevenden en teams door ze samen te laten leren in de praktijk. De leidinggevende wordt ondersteund met tools die hij/ zij samen met het team gebruikt in het dagelijks werk. Geen traditionele training, maar samen leren in de praktijk, ondersteund door collegiaal leren.