HNLCompany

HNLcompany is onderdeel van Bonte Bij

In 2019 is HNLcompany onderdeel geworden van Bonte Bij. Hiermee vergroot HNLcompany slagkracht en verdiepen en verbreden we onze dienstverlening.

‘Bonte Bij is een veelkleurig no-nonsense bedrijf gespecialiseerd in Human Resource Management en Organisatieverandering. Bonte Bij BV is opgericht in februari 2012. Bonte Bij bestaat uit een zwerm met alleen ervaren (project)managers, adviseurs en procesbegeleiders. Onze resultaatgerichte werkwijze kenmerkt zich door lef, expertise en betrokkenheid. Specifieke kennis en ervaring hebben Bonte Bij-adviseurs op de gebieden organisatieontwikkeling, e-HRM en talentmanagement.”

De missie van HNLcompany

HNLcompany ziet dat organisaties in deze tijd  toe zijn aan een andere manier van werken en leidinggeven. We helpen organisaties ‘Het Nieuwe Leidinggeven’ te ontwikkelen: vanuit een gezamenlijke visie de intrinsieke motivatie van medewerkers aanspreken en hen verantwoordelijkheid en vertrouwen geven om de klus te klaren. We zijn ervan overtuigd dat hierdoor werkplezier én effectiviteit toenemen.

HNLcompany wil een stimulerende rol spelen in de nieuwe manier waarop we werken en leidinggeven. HNLcompany doet dit niet vanuit een expert-rol, maar gaat samen met leidinggevenden en teams aan de slag om HNL te kunnen toepassen in de eigen werksituatie.