HNL in de zorg

Er verandert heel veel in de zorg. Om hier goed  op in te kunnen spelen kiezen veel zorginstellingen voor een andere manier van organiseren: zelforganiserende teams. De kern hiervan is: veel ruimte en verantwoordelijkheid leggen bij teams, zodat zij maatwerk kunnen leveren aan de cliënt/ bewoner. Dit levert goede zorg, werkplezier én een effectieve organisatie op. Anders werken vraagt om een andere invulling van leiderschap: Het Nieuwe Leidinggeven.

Er ontstaat een verschuiving van ‘traditioneel’ leidinggevende rollen (o.a. werkoverleg voorzitten, selectiegesprekken voeren, huishoudbudget, kort verzuim beheren), naar het team. Maar ook de ondersteuning van stafafdelingen wordt anders, ook zij dragen rollen over (b.v. inkoop, communicatie over de organisatie naar klanten). Teams bepalen bij voorkeur zelf welke rollen ze willen overnemen, gericht op de vraag ‘hoe kunnen wij zelfstandig onze klant beter bedienen’.

Lees in bijgaande presentatie hoe zelforganisatie het werken in teams en ondersteunende diensten verandert, hoe leiderschap vernieuwt, wat het uw klant oplevert en hoe het te ontwikkelen is.

HNLcompany verzorgt introductie workshops “Zelforganisatie goed werkend krijgen”.