Het Nieuwe Leidinggeven

De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken verandert en dat heeft effect op leiderschap.

Hoe werken verandert:  

Verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie
Het echte werk staat centraal: 
Teamleden organiseren zelf hun werk 
Stafafdelingen werken vraaggestuurd, niet voorschrijvend, weg van bureaucratie
Hiërarchie 2.0
Grotere span of control leidinggevenden; leidinggevende meer op afstand
Horizontale samenwerking, netwerkorganisatie
Stuurinformatie is voor iedereen altijd en overal beschikbaar. Dit maakt het mogelijk dat teams zelfstandig:
Eigen resultaten monitoren
Besluiten nemen
Problemen oplossen
Co-creatie met externe partners
 

Anders werken vraagt om een andere invulling van leiderschap: Het Nieuwe Leidinggeven

  • De stijl van de leidinggevende verandert 
  • Verschillende rollen die traditioneel door de leidinggevenden en stafafdelingen werden vervuld worden met of in teams gedeeld.
 
De mate waarin leidinggevenden minder rollen vervullen en teams steeds meer hangt af van strategische keuzes van de organisatie en het ontwikkelingsniveau van team(s).Door Het Nieuwe Leidinggeven krijgen teamleden/teams meer verantwoordelijkheid en vrijheid en gaan hierdoor meer ‘volwassen’ en zelfstandig handelen. Uiteindelijke resultaat is dat teamleden/teams meer intrinsiek gemotiveerd werken en hun klanten snel en op maat kunnen helpen.
 
Wilt u meer weten over de aanleiding om met Het Nieuwe Leidinggeven te gaan werken, klik dan hier