Waarom Het Nieuwe Leidinggeven?

Organisaties hebben ieder een eigen aanleiding om Het Nieuwe Leidinggeven te willen invoeren:

  • De span of control van onze managementlaag is vergroot. Hoe geven we  invulling aan effectief leiderschap?
  • Het is essentieel voor ons bestaansrecht dat medewerkers meer zelfstandig en krachtiger opereren. Hoe plaatsen we medewerkers in hun kracht? Hoe stimuleren we ondernemerschap en eigenaarschap?
  • We willen onze medewerkers sneller en flexibeler laten inspelen op complexe klantvragen. Wat is daarvoor nodig?
  • Er is in onze organisatie een andere stijl van leidinggeven nodig. (B.v. vanwege de participerende burger of patiënt, bevorderen eigenaarschap, wendbare medewerker). Hoe ontwikkelen we een nieuwe leiderschapsstijl?
  • Leidinggevenden willen met minder “regelgedoe” en meer op afstand  hun teams leiden. Hoe doen ze dat?
  • We denken aan de invoering van zelforganiserende/sturende teams, of zijn hiermee al gestart en willen onze teams verder ontwikkelen. Wat komt daarbij kijken?

·