Het Nieuwe Begeleiden


Het ontwikkelen van Het Nieuwe Leidinggeven vraagt om een nieuwe manier van begeleiden :

  • Geen blauwdruk van het proces, wél een inspirerend beeld van de nieuwe organisatie en wat dit betekent voor uw klant

  • Leidinggevenden en de teams ontwikkelen zich samen, tijdens het werk en geven daarmee zelf, stap voor stap,vorm aan Het Nieuwe Organiseren

  • Faciliteren van leren/ kennis delen’ in plaats van ‘vertellen hoe het moet’

  • Ondersteuning van het leerproces in de praktijk, gekoppeld aan het “echte werk”.  Zoveel mogelijk leren en begeleiden  “on the Job“ en met elkaar

  • Expertise zoeken in de organisatie: co-creatie