Werkplezier

In Het Nieuwe Leidinggeven is één van de pijlers ‘coachen op werkplezier’: teamleden werken intrinsiek gemotiveerd en nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun werkplezier.

HNLcompany werkt met het gedachtegoed ‘de 7 bronnen van arbeidsvreugde’, ontwikkeld door Kees Kouwenhoven. Zoals Kees zelf zegt: ‘Arbeidsvreugde is een werkwoord. Het ontstaat alleen als mensen er zelf mee aan de slag gaan’. De HNL-coaches zijn gecertificeerd ‘7 bronnen-coaches’ en maken onderdeel uit van het ‘netwerk arbeidsvreugde’. Dit netwerk bestaat uit circa 60 professionals die in heel Nederland, in verschillende branches, met het gedachtengoed werken.

HNLcompany verzorgt voor organisaties inspiratiesessies en workshops ten behoeve van het vergroten van werkplezier/medewerkerstevredenheid .

Hoe ziet de workshop eruit?

De workshops bieden verschillende handvatten en ondersteunende middelen. Met behulp van de zeven bronnen kunnen medewerkers het eigen werkplezier (her)ontdekken, uitbreiden of op peil houden.

Tijdens een workshop van 3 uur, gaan de deelnemers heel praktisch aan de slag en werken de volgende vragen uit:

  • Hoe ervaar jij je werkplezier in je huidige functie?
  • Wat is daarbij voor jou belangrijk en wat helpt om je werkplezier te behouden of te vergroten?
  • Hoe je kan zorgen dat je daadwerkelijk stappen gaat zetten?
  • Hoe kunnen je collega deelnemers je daarbij inspireren en helpen?
  • Hoe ervaren jullie als team het werken in jullie team en welke acties gaan zorgen voor (nog)meer werkplezier

Naast meer inzicht in het eigen werkplezier en dat van collega’s leren collega’s elkaar beter kennen en wordt de onderlinge samenwerking verbeterd.

 Toepassingen

De methode ‘7 bronnen van arbeidsvreugde’ kan ook goed worden ingezet als eerste stap in een ontwikkelproces naar een nieuwe vorm van organiseren en samenwerken.

Werken aan de hand van een specifiek thema of vraagstelling

Met de ‘7 bronnen van arbeidsvreugde’ kunnen we thema’s aanpakken als duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, werkdruk etc. Samen met de opdrachtgever kijken we welke thema’s spelen en hoe deze een plek kunnen krijgen in de workshop.

Start van een verandertraject

Ook kunnen de 7 bronnen worden gebruikt bij de start van een verandertraject om te kijken wat de kansen en de bedreigingen van de verandering zijn en welke acties nodig zijn. Wij hebben hiermee diverse succesvolle ervaringen opgedaan.

Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO)

De methode is heel geschikt voor het uitvoeren van een MTO. Tijdens workshops wordt tegelijktijdig een meting gedaan én worden verbeter akties geformuleerd die een team zelf kan oppakken. Voordeel ten opzichte van traditionele MTO’s met vragenlijsten: hoge respons, directe, voor iedereen herkenbare uitkomsten, verbeterpunten voor management én medewerkers.

Meer weten over de 7 bronnen van arbeidsvreugde